Nhạc Mozart

KHÍ DƯỠNG TOTHA - HƠI THỞ NHÀ NHÀ

Khí dưỡng Totha
Hơi thở nhà nhà
Giải hòa ách nạn
Ô nhiễm môi trường
Ăn độc, uống độc 
Đời sống hiện nay
Của thời hiện đại 
Vi bụi nấm mốc 
Chất thải công nghiệp
Hóa chất độc hại
Sóng điện từ trường
Đài phát điện thoại 
Phủ khắp nơi nơi
Trái đất rung chuyển 
Kích hoạt nhân tâm 
Con người độc ác
Đạo đức suy đồi
Làm sao tránh khỏi
Khí dưỡng thông mình (minh)
Hợp hoà tâm thể 
Giải pháp cây xanh
Phủ trong ngoài nhà
Người người trồng cây
Nhà nhà trồng cây
Khí dưỡng trung hoà 
Nhân tâm chuyển hoá
Hãy cùng TOTHA 
Hơi thở nhà nhà…

TP.HCM, ngày 4 tháng 1 năm 2022

TOTHA